SCUMBALL VÄRDEGRUND

Vi visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur,sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

Vi tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger samt nyttjandet av alkohol i samband med våra aktiviteter och efter.

Vi uppträder på ett juste sätt gentemot alla utställare, funktionärer och besökare. Samt representerar Scumball på ett positivt sätt.

Hos oss är alla välkomna om man sköter sig.
Oavsett fordon och ålder!